Agenda

És l’eina de comunicació bàsica entre casa i l’escola. S’hi anoten les qüestions relacionades amb l’alimentació, el descans, les deposicions i tota altra informació que es pugui considerar rellevant.

L’App Laurèdia Xics

És una aposta per la modernització en la relació família-escola. És una eina que ens permet apropar-vos el dia a dia dels vostres infants de manera molt ràpida i directa, amb una accessibilitat molt senzilla. Consta de 4 apartats:

  • Galeria: en aquest apartat pengem les fotografies dels vostres infants; les podreu descarregar i guardar.
  • Agenda: espai on se us poden recordar activitats addicionals o fora de la normalitat. Hi surten la data, l’horari i l’activitat que s’ha de dur a terme. S’utilitza també per a festes o celebracions especials.
  • Avisos: apartat en què es recorda als pares aspectes concrets relacionats amb els seus fills.
  • Contacte: permet enviar un missatge de correu electrònic a l’Escola Bressol des de l’app.