1.1 Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb el tractament de les dades personals i amb la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, us fem saber la informació següent:

Escola bressol Laurèdia, SAU (d’ara endavant, “Laurèdia Xics”), domiciliada a la plaça Major, 2, al costat de l’entrada de l’aparcament Camp de Perot, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), amb NRT A707000G i inscrita al Registre de Comerç núm. 920426M, és la titular del portal web laurediaxics.com i l’encarregada de la gestió i el funcionament d’aquest lloc web.

Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant una carta a l’adreça esmentada en el paràgraf anterior, o bé a través del formulari de contacte del nostre web.

INTRODUCCIÓ

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web. L’accés al web és gratuït excepte en els aspectes relatius al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per Laurèdia Xics en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que es proposi utilitzar el web, ja que s’hi poden fer modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES

Laurèdia Xics no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers a les quals es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Tot ús d’un vincle o accés a una web no pròpia es fa per voluntat de l’usuari, que n’assumeix el risc exclusiu. Laurèdia Xics no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web laurediaxics.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o del mal ús d’un vincle, de la informació obtinguda a través d’aquest vincle, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés al servei, ni de l’intent de fer ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar-se al lloc web laurediaxics.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc web.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

Laurèdia Xics fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquest lloc web.

Laurèdia Xics adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

Laurèdia Xics no és responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, Laurèdia Xics no respon tampoc de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L’estructura, el disseny i la forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Laurèdia Xics.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total, dels elements mencionats en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només es poden fer amb l’autorització expressa de Laurèdia Xics i, en tot cas, s’ha de fer referència explícita a la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de Laurèdia Xics esmentats .

El material documental elaborat per Laurèdia Xics només està autoritzat per a l’ús privat. En cap cas, es pot suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte que hi hagi autorització expressa de Laurèdia Xics, no es permet l’enllaç a pàgines finals, els marcs (frames) o qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina inicial laurediaxics.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de Laurèdia Xics estan protegits per drets de propietat industrial, i queda prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests signes distintius, excepte que hi hagi l’autorització expressa i per escrit de Laurèdia Xics.

1.2 Política de Privacitat RGPDUE / LQPD

RESPONSABLE

De conformitat amb el que estableix el Reglament general (UE) 2016/679 de protecció de dades i la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com l’adreça de correu electrònic, s’han inclòs en un tractament de titularitat d’Escola bressol Laurèdia, SAU (d’ara endavant, “Laurèdia Xics”), amb domicili social a la plaça Major, 2, al costat de l’entrada de l’aparcament Camp de Perot, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), NRT A707000G i inscrita al Registre de Comerç núm. 920426M, que és l’encarregada de la gestió i el funcionament del lloc web esmentat anteriorment.

S’informa que podem tractar les vostres dades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes o serveis per mitjans electrònics, sempre que estiguem autoritzats a tractar-les. En tot cas, en qualsevol moment podeu oposar-vos a aquest tipus d’enviaments, accedint al formulari de contacte i indicant a l’assumpte “Baixa de la llista de distribució”.

Així mateix, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent a l’adreça electrònica següent: info@laurediaxics.com, i indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.

POLÍTICA

Laurèdia Xics està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant aquesta política de privacitat, s’informa els usuaris de laurediaxics.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten al web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGURETAT

Finalment, s’informa que Laurèdia Xics ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, i evitar-ne així l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables associats a cadascun dels tractaments.

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals en tot cas pot exercir els seus drets, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades i la Llei qualificada 15/2003, per mitjà d’aquest document, i que són els següents:

A. El dret d’accés, que s’exerceix amb periodicitat anual, excepte per un interès legítim acreditat.

Laurèdia Xics notifica la seva decisió en el termini d’un mes. Si és en sentit afirmatiu, l’interessat pot accedir a la informació esmentada en el termini dels deu dies següents a la notificació.

B. Els drets de rectificació i supressió es poden exercir, conformement a les previsions següents, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, es poden exercir a través d’algun dels mitjans previstos anteriorment.

Laurèdia Xics fa la rectificació o supressió dins dels deu dies següents al dia de la recepció de la sol·licitud.

C. El dret d’oposició es pot exercir, conformement a les previsions següents, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les dades personals tant si les dades es tracten lícitament per interès legítim com per consentiment relatiu a finalitats publicitàries.

D. El dret de portabilitat es pot exercir, conformement a les previsions següents, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els tractaments s’han de retornar al titular de les dades, o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

E. El dret de limitació del tractament es pot exercir prèviament al dret d’oposició al tractament de les dades; mentre no es resolgui el dret d’oposició, es pot limitar el tractament de les dades.

CANVI DE NORMATIVA

Laurèdia Xics es reserva el dret de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Aquests canvis es comunicaran amb l’antelació que sigui necessària al nostre web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan no es consideri atorgat conformement als termes d’aquesta política.

Per a qualsevol dubte, pregunta o comentari que pugui sorgir amb referència a aquesta normativa, no dubteu a fer-nos la consulta omplint el formulari de contacte.

 

1.3. Política de galetes

Les galetes són petits arxius de text que els llocs web poden utilitzar per fer més eficient l’experiència de l’usuari.

La Llei afirma que podem emmagatzemar galetes al dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquest web. Per a tots els altres tipus de galetes necessitem el vostre permís.

Aquesta pàgina utilitza diferents tipus de galetes. Algunes galetes deriven de serveis de tercers que apareixen a les nostres pàgines.

En qualsevol moment podeu canviar o retirar el consentiment des de la declaració de galetes al nostre lloc web.

Podeu obtenir més informació sobre qui som, com podeu contactar amb nosaltres i com processem les dades personals a la nostra nota legal.