Aparcament

Aquest és un servei que oferim a l’escola bressol per ajudar els pares i les mares a l’hora de l’arribada i la sortida dels infants. Es tracta d’un servei que consisteix en el fet que els pares deixen una fiança de 10€ i se’ls dona una targeta per poder accedir a l’aparcament de Camp de
Perot. En aquest aparcament hi ha quatre places reservades per a l’Escola Bressol previstes per al temps que es triga per arribar i marxar de l’escola bressol. Un cop els infants deixen de ser usuaris de l’escola bressol, els pares tornen la targeta i se’ls retorna la fiança.