Horari

  • Es procura que entre 13:15h i 15:00h no entri ni surti cap nen de l’Escola Bressol ja que és l’hora de la seva migdiada.
  • Dins les quatre quotes, els horaris no són rígids, és a dir, que un nen pot venir a les 10:00h i marxar a les 16:00h i es considerarà quota de tot el dia.
  • Cal entrar a l’Escola abans de les 10:00h, i si no és el cas, s’ha d’avisar a l’Escola a fi que es guardi dinar a l’infant. De la mateixa manera, els infants que assisteixin de tarda han d’entrar entre les 15:00h i les 16:00h.

07:45h - 20:00h
387,00 €

Quota de dia

07:45h - 13:15h
258,00 €

Quota de matí

07:45h - 15:30h
307,25 €

Quota d'intensiu

15:00h - 20:00h
210,20 €

Quota de tarda